More

  De boeken raken: hoe de mentaliteit van Silicon Valley de Amerikaanse plattelandsgemeenschappen schaadt |

  Amerika bestaat altijd een natie geweest die gescheiden zijn binnen haves daarbovenop bezitting-nots ingesloten ongebreidelde zwelling, eentje kennelijk natuurlijk aspect van onze sociale voorschrift – ie motivatie dat steden chic zodoende sterk beïnvloedt mits de mensen diegene daarin verblijven. Doch het hoeft noch zo via zijn, beweren auteurs UC Davis Professor, Stephen Wheeler, en Temple University Associate Professor, Christina Rosan.

  Te hun nieuwe boek, Reimagining Sustainable Cities: Strategies for Designing Greener, Healthier and More Equitable Communities, onderzoeken Wheeler en Rosan de voetstappen diegene gemeenten in ie hele land de afgelopen jaren bezitten genomen binnenshuis reactie doodmoe klimaatverandering, alsook als hun sociale daarbovenop duurzaamheidstekortkomingen, voort gemeenschapsgerichte oplossingen aan via bieden onderbrak ervoor te zorgen dat stedelijke ontstaat binnenshuis de 21e eeuw den levensstandaard snee alle inwoners op billijke methode verhoogt, niet alleen boterham den rijken.

  Hierbinnen het onderstaande sector kijken de auteurs naar den talloze beproevingen waarmee inwoners van Oost-Kentucky word geconfronteerd, een eens bloeiende pastorale landstreek die geworden geteisterd voort den onhandelbare vooruitgang naar modernisering daarbovenop destillatie van welvaart voor den selecte groep.

  Reimagining Sustainable Cities coverp>Copyright Press © 2021Rosan. Herdrukt inbegrepen permissie van University of California Press.

  Ofschoon deze roman gaat voltooid het opnieuw vormgeven van duurzame steden, pauzeren we hier onderbrak duurzame steden te koppelen ingesloten den grotere nationale en internationale context te termen van ruimtelijke hobbel. Wij leven binnenshuis ene bodem diegene sterk inbegrepen elkander verbonden bestaat. Indien we duurzame steden moeten, moeten wij werking aan ie verminderen van ruimtelijke verschillen tussen steden plus ie platteland, en tussen verschillende landstreek’s wereldwijd. Samenhangen tussen gemeenschappen moet werd erkend daarbovenop middelen moet worden meegevoeld daarbovenop gelijkgemaakt. Er moet eentje einde komen aan situaties waarin sommige gebied’s andere exploiteren wegens hun de ongewenste bijproducten van den produktie te geeft, zoals milieuvervuiling, afval daarbovenop arbeidsuitbuiting, ondertussen synchroon hulpbronnen plus winsten van arme streek’s naar rijke werd verplaatst.

  In en bolstaand de steden hierbinnen het oosten van Kentucky, voorwerpen de voorouderlijke geslacht van Stephen Wheeler vandaan komt, leefden mensen van Engelse plus Schotse oorzaak vele generaties lang als zelfvoorzienende boerenfamilies. Diegene manier van leven veranderde in den helft tweede van de twintigste eeuw. Betere omgangsvormen, elektriciteit en telecommunicatie verbond Appalachia ingesloten de rest van de globe. De kansen leeg werk in den stad lokten den jongeren achterwege.

  Echter heuvelboerderijen genereerden niet genoeg poen wegens dusdanig afdingen te terugloop, bovenal inclusief stijgende federale subsidies sneetje agribusiness in andere delen van ie grond. Dus de mensen hierbinnen Oost-Kentucky werden mits arm bestempeld daarbovenop gingen zich zo zien.

  De milieuproblemen namen alsmede toe. Gigantische bulldozers schraapten heuveltoppen achterwege plus wonnen kool, waardoor dit landstreek worden toegevoegd aan den lange opsomming van andere landen die mondiaal te lijden hadden via de ‘grondstoffenvloek’. Afvloeiing van kolenmijnen vergiftigde waterputten plus vervuilde waterwegen. Den kolenbanen verdwenen netjes dientengevolge snel als zijde dolen gekomen, waardoor velen nog armer werden.

  Een nieuwe, meer geglobaliseerde detailhandelseconomie bracht eerst Kmart plus daarna Walmart, waardoor familiebedrijven bankroet gingen. Fastfoodketens breidden zich ge. Nochtans de nieuwe vrijmaken binnenshuis de diensteneconomie leverden noch aantal bovenop. Onderbrak meer strafbaar erop verdienen begonnen sommige mensen marihuana te kweken op moeilijk bereikbare situeren in den heuvels. Drugsgebruik, alcoholisme plus obesitas rondstrooien zich. Fundamentalistische geloof kreeg sympatisanten daarbovenop combineerde omsingeld Fox News (vanaf den jaren negentig) vanwege reactionaire politieke ronddwalen honingbij promoten. Een regio diegene tot het einde van den twintigste eeuw democratisch terdege geweest, hielp ofschoon belang den smaak van de meerderheidsleider van de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell (R-KY).

  Nochtans ruimtelijke oneffenheid blijft zijn ​​plus verspreidt zichzelf wereldomvattend. Sommige achtergebleven gemeenschappen bedragen rustiek. Anderen geldsommen stedelijk. Hele neerkomen zitten vast in armoede ingevolge den boedel van militaire of economische kolonisatie. Ruimtelijke bobbel existentie ene kernuitdaging voor den ontwikkeling van duurzamere steden. Elke commune moeten kunnen gedijen, noch eenzaam beschouwen begunstigden binnen een zeer ongelijk universeel stelsel. Hierbinnen mogelijkheid van zichzelf bezig ter houden ingesloten een zero-sum-benadering van realisatie, inclusief winnaars daarbovenop verliezers, moet gemeenschappen mekaar ondersteunen zodat zijde allen hun kwaliteit van leven daarbovenop duurzaamheid verbeteren.

  Den quasi winnaars van de huidige mondiale economie concurrentie bezitten hun eigen problemen. Aan de andere flank van het spectrum van Appalachia bestaat Silicon Valley. Dit veertig mijl lange corridor binnen den San Francisco Bay Area existentie eentje economische dynamo diegene be de hele bodem wordt benijd. Deze prachtige streek worden hierbinnen den jaren vijftig bedekt om boomgaarden daarbovenop landbouwvelden en stond vertrouwd indien ‘Valley of Heart’s Desire’. Nu geldsommen er geen boomgaarden meer daarbovenop is de gebied eentje overvolle wildgroei van kotsmisselijk verbonden kantoorparken, onderverdelingen, winkelcentra daarbovenop commerciële strips. De inkomens zijn schel, niettemin de eerbewijs van ene beter is bijna vijf keer dientengevolge schel mits binnen de VS mits geheel.

  Sociale oneffenheid, verkeersopstoppingen, luchtvervuiling en de emissie van broeikasgassen bedragen den afgelopen vijftig klas ontiegelijk toegenomen, waardoor den kwaliteit van het leven binnen de streek bestaat afgenomen plus bijgedragen aan den verhitting van den globe.

  Den moraal van Silicon Valley van ‘snel bewegen’ and break things” have snijwondje enkelen dynamische bedrijven, ongekende technologie daarbovenop grote rijkdom gecreëerd. Maar de nieuwe kluseconomie diegene overmits werd ontwikkeld, gaat vaak ten koste van werklieden plus het milieu. Het produceert vaak een enorme concentratie van welvaart diegene voortkomt ge den uitbuiten van anderen. Over een research bleek dat ene vijfde van de Uber- daarbovenop Lyft-bestuurders in San Francisco ongeveer niets verdiende wanneer hun volledige kosten, enig aangelegenheden mits een ziektekostenverzekering, werden verantwoorden. De tech-industrie bestaat voorts zwaar bekritiseerd voort seksuele vreesaanjaging onder den MeToo-lichaamsbeweging plus vreemdelingenhaat bij de Black Lives Matter-lichaamsbeweging. Den combinatie van individualisme, roofzuchtig kapitalisme, giftige manlijkheid en lichaamsgebrek aan zorg inkeping het algemeen welzijn dat Silicon Valley vertegenwoordigt, werkt sterk anti ene duurzame plus rechtvaardige toekomst.

  Vergelijkbare problemen van ongelijke voortkomen bestaan ​​binnen andere succesvolle stedelijke gelasten wereldomvattend, waaronder Shanghai, Peking, Tokio, Bangalore, Singapore, Toronto, Londen, Amsterdam, Parijs plus Seconde Aviv.

  De groeiende verschillen binnen den kernen periferie diegene achtergebleven gemeenschappen en ‘opofferingszones’ aan den ene flank daarbovenop vermogende maar niet-duurzame en zeer ongelijke arbeidsplaatsen vervaardiging aan de andere zijkant, evolueren den kern van recente wereldwijde ontwikkelingspatronen.

  Autoriseren wij onzerzijds in plaats daarover ene bodem voorstellen waarin we noch tevreden bedragen ingesloten de concentratie van welvaart plus kansen binnenshuis eentje compact tal wereldsteden; artikelen alle gemeenschappen betaalbare kwartier hebben daarbovenop een behoorlijke levenskwaliteit bieden; artikelen steden leslokaal plus regionaal voorspellen in de behoeften van mensen, niettemin geen rijkdom onttrekken aan andere delen van de wereld; artikelen geen bevelen achterblijven binnen de overgang akelig een groene economie, hun bevolking steeds meer vervreemd, wanhopig plus kwetsbaar snijwondje gewetenloze politici daarbovenop krijgsheren; en wetsartikelen sociale dimensies van duurzaamheid overal juist gediend geldsommen.

  Bronnen van het kwestie

  Den hedendaagse ruimtelijke ongelijkheidsproblemen bezitten lange historische wortels, verhelderd doorheen literatuur leeg bevelen mits economische geografie, sociologie, en milieugeschiedenis. Een grondgedachte zijn fysieke aardrijkskunde. Sommige porties van de aarde hebben vruchtbare motieven dan andere, overvloedigere minerale hulpbronnen, nuttigere vegetatie-, dier- en vissoorten en/of een gunstiger topografie plus klimaat.

  Dergelijke gemeenschappen bedragen hierbinnen staat geweest vanwege stukken hoeveelheden rijkdom plus macht bij verzamelen. Ie ‘schaakbord’ van geografische welvaart verschuift onafgebroken en ingesloten de verhitting van de aarde zullen ie binnen den toekomst vermoedelijk nog meer verschuiven.

  Binnen andere gevallen bedragen ruimtelijke ongelijkheden maar ie consequentie van militaire, religieuze, culturele, politieke , en/of economische systemen diegene macht en welvaart verder centraliseren. Veelal bezitten deze middelen van de periferie naar den kern van rijken afgevoerd. Aantal porties van de globe lijden nog steeds honingbij den erfgoed van kolonisatie. Lokale usances daarbovenop culturen werden verstoord, volkeren werden uitgebuit, vreemdelingenhaat werd geïnstitutionaliseerd, ecosystemen werden geschaad en corrupte, kolonisatorvriendelijke regeringen werden geïnstalleerd na den zelfstandigheid. Den schade bestaan bovenop aantal geplaatst zodoende vitaal daarbovenop langaanhoudend dat herstelbetalingen passend kunnen bedragen. De behoefte aan klimaatrechtvaardigheid vermag eveneens vragen onderbrak herstelbetalingen daarbovenop terugbetalingen.

  Twintigste-eeuwse economische ontwikkelingsfilosofieën verergerden de ruimtelijke bult te den gedachte dat economische globalisering binnen ie belang van allemaal terdege leeg den lange termijn. Verschillende versies van den ‘groeipool’-theorie, diegene zijn vaderland vond hierbinnen de jaren vijftig, probeerden den bedrijfsontwikkeling te bijeenbrengen leeg overwegen geografische locaties binnen landen, in de gedachte dat deze den economische ontwikkeling binnenshuis andere delen zullen stimuleren.

  Dit ‘race naar de bodem’-competitie leidt ertoe dat voorsteden concurreren ingevolge het nieuwste winkelcentrum, centrale steden voort tijdens vechten wegens het hoofdzetel, plus staten of neerdalen voort hoen leefomgeving- daarbovenop arbeidsnormen gedurende verlagen doorheen multinationale ondernemingen aan via trekken. De resulterende bedrijven bieden nochtans vaak noch het verwachte tal emanciperen, ombrengen noch den beloofde fatsoenlijke lonen of blijven langduriger dan eentje twee klas. Zoals Margaret Dewar bezittingen waargenomen in haar titelloze wetsartikel “Waarom staats- daarbovenop lokale economische ontwikkelingsprogramma’s zo weinig economische voortkomen veroorzaken”, hebben politici bovenop korte termijn een prikkel om emanciperen erop graven doorheen bekende bedrijven aan tijdens reizen, echter weinig prikkels rekening houden ingesloten de economische of ecologische bestendigheid bovenop lange termijn. Een recentelijk berustend van de extreme inspanningen diegene gemeenten zullen ageren ingevolge ontwikkeling aan honingbij rondreizen, zijn gedurende zie binnenshuis den wereldwijde competitie snijwondje het helft Amazon-hoofdvestiging.

  Ie Bretton Woods-kader boterham ontwikkelingswerk argeloos den Tweede Wereldoorlog de mondiale ruimtelijke ongelijkheden verdiepten, wat den econoom Andres Gunder Kloek ‘den ontwikkeling van onderontwikkeling’ noemde. Agentschappen zoals de Wereldbank plus het Internationaal Monetair Fonds leenden fondsen aan ontwikkelingslanden inkeping megaprojecten diegene rijkdom snee elites creëerden, maar anderen arm en ontheemd achterlieten, terwijl neerdalen enorme schulden opbouwden bij geldschieters binnen ie Noorden.

  Deze inmanen dat ontwikkelingslanden maatregelen consumeren, zoals ie schrappen van sociale programma’s, ie privatiseren van openbare activa naar nutsbedrijven daarbovenop spoorwegen, het krimpen van belemmeringen sneetje buitenlandse investeringen en het verlagen van belastingen boterham den rijken. Het effect inderdaad dat ie ie leven van den armen slechter maakte, terwijl elites en internationale bedrijven werden verrijkt. Het wordt steeds duidelijker dat ie beleid voor structurele bijstelling moeten word stopgezet daarbovenop dat daarvoor hierbinnen den ruimte beleid moeten komen dat ruimtelijke rechtvaardigheid bevordert.

  Ten slotte, den offshoring van produktie van rijke neerdalen akelig goedkope en minder gereguleerde porties van den globe bezittingen den afgelopen halve eeuw complexe effecten gehad bovenop ruimtelijke ongelijkheden. Ie bezit zowel de Amerikaanse Bedaardheid Belt als den Britse Midlands verarmd, wat heeft geleid tot den groei van rechts populisme binnenshuis beiden situeren. Odertussen bezitting ie bijgedragen aan de opkomst van megasteden en megaregio’s hierbinnen den derde wereld, wat bezit geleid tot massale interne migratie plus toenemende economische verschillen tussen die stedelijke dicteren plus ie platteland. Heus hebben deze wereldwijde economische verschuivingen de kwaliteit van leven boterham velen verbeterd. Niettemin kant hebben anderen nadeel toegebracht, samenlevingen ontwricht, bijgedragen aan den klimaatcrisis en den kloof tussen vermogende plus arme gemeenschappen vergroten (figuur 7).

  dims?image_uri=https%3A%2F%2Fs.yimg.comUC Press

  Hoewel de ruimtelijke bult bovenop aantal plaatsen nog steeds groter wordt, bestaat er hunkering leeg de wedergeboorte van achtergebleven steden daarbovenop gebied’s.

  Den Amerikaanse staalhoofdstad Pittsburgh, Pennsylvania, hervond zich, na ie beschadiging van 350.000 industriële functies te de jaren tachtig, mits ene centrum van hernieuwbare energie, gezondheidszorg plus opleiding. Zelfs den nu lang binnen malaise zijnde romp van Detroit, een van de meest uitgeholde Amerikaanse steden, vertoont tekenen van een omwenteling. Voorbeelden zoals deze verwijzen doodmoe de plek voor achtergebleven plaatsen onderbrak back via pluimage. Nochtans alreeds dit steden hadden doorheen ter beginnen troeven, waaronder ene sterke status daarbovenop ene actieve elite diegene den revitaliseringsinspanningen leidde. Andere gemeenschappen plus gebied’s hebben zulk baten niet. Plus de alomtegenwoordige problemen die samenhangen ingesloten ruimtelijke ongelijkheid raken ook vermogende mits afnemende situeren, waardoor holistische daarbovenop vindingrijke oplossingen leeg hogere bestuursniveaus nodig geldsommen..

  - Advertisement -inloopdouche

  Recent Articles

  douchecabine

  Related Stories

  LAAT EEN REACTIE ACHTER

  Vul alstublieft uw commentaar in!
  Vul hier uw naam in

  Stay on op - Ge the daily news in your inbox

  [tdn_block_newsletter_subscribe input_placeholder="Email address" btn_text="Subscribe" tds_newsletter2-image="730" tds_newsletter2-image_bg_color="#c3ecff" tds_newsletter3-input_bar_display="" tds_newsletter4-image="731" tds_newsletter4-image_bg_color="#fffbcf" tds_newsletter4-btn_bg_color="#f3b700" tds_newsletter4-check_accent="#f3b700" tds_newsletter5-tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-envelope-o" tds_newsletter5-btn_bg_color="#000000" tds_newsletter5-btn_bg_color_hover="#4db2ec" tds_newsletter5-check_accent="#000000" tds_newsletter6-input_bar_display="row" tds_newsletter6-btn_bg_color="#da1414" tds_newsletter6-check_accent="#da1414" tds_newsletter7-image="732" tds_newsletter7-btn_bg_color="#1c69ad" tds_newsletter7-check_accent="#1c69ad" tds_newsletter7-f_title_font_size="20" tds_newsletter7-f_title_font_line_height="28px" tds_newsletter8-input_bar_display="row" tds_newsletter8-btn_bg_color="#00649e" tds_newsletter8-btn_bg_color_hover="#21709e" tds_newsletter8-check_accent="#00649e" embedded_form_code="YWN0aW9uJTNEJTIybGlzdC1tYW5hZ2UuY29tJTJGc3Vic2NyaWJlJTIy" tds_newsletter="tds_newsletter1" tds_newsletter3-all_border_width="2" tds_newsletter3-all_border_color="#e6e6e6" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJib3JkZXItY29sb3IiOiIjZTZlNmU2IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" tds_newsletter1-btn_bg_color="#0d42a2" tds_newsletter1-f_btn_font_family="406" tds_newsletter1-f_btn_font_transform="uppercase" tds_newsletter1-f_btn_font_weight="800" tds_newsletter1-f_btn_font_spacing="1" tds_newsletter1-f_input_font_line_height="eyJhbGwiOiIzIiwicG9ydHJhaXQiOiIyLjYiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIyLjgifQ==" tds_newsletter1-f_input_font_family="406" tds_newsletter1-f_input_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSIsInBob25lIjoiMTMifQ==" tds_newsletter1-input_bg_color="#fcfcfc" tds_newsletter1-input_border_size="0" tds_newsletter1-f_btn_font_size="eyJsYW5kc2NhcGUiOiIxMiIsInBvcnRyYWl0IjoiMTEiLCJhbGwiOiIxMyJ9" content_align_horizontal="content-horiz-center"]